Drenaj

Drenaj İşlerimiz

Drenaj ve Uygulama


Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların bütünüdür. Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir.

Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşaat yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

Temel Su Yalıtımı


Blok çevresinde bulunan ve çalışmayı engelleyici ağaç vb gibi bitkiler sökülerek uygun bir yere dikilmesi sağlanacaktır. Kepçe veya el ile kazı işlerine başlanacaktır. Açılacak tranşenin ortalama derinligi 1.7mt, genişlik ise serbesttir. Kazı temel alt seviyesine kadar yapılacaktır. Bina duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kurumaya bırakılacaktır. Fazla hafriyat döküm yerine gönderilecektir. Temel ve duvarlarda kuruma gerçekliştikten sonra zemine sıvı mebran uygulamasına geçilecektir. PP3000 Cam elyaflı ve keçeli bir malzeme ile ısıtma yardımı ile ek yerleri 20-30 cm üst üste gelecek şekilde membran uygulaması yapılacaktır. 100 Drenfileks drenaj borusu temel apartman üstüne veya temel kirişi alnına altına yastıklama atılmasına mütakiben döşenmesine başlanacaktır. Drenfileks borusu üzerine Geotekstil serilerek üzerine mıcır dolgusu yapılacaktır. Duvar su izolasyonu mebranın zarar görmesini engellemek amacı ile subasman kotu ile drenfileks borusu üzerine kadar koruma amaçlı drenaj levhası konulacaktır. Bütün bu işlemden sonra bina tesisatlarına verilen zarar olur ise anında onarılacaktır.

Herşey İşini Sevmekle Başlar